UPOZORNĚNÍ!!!! 

Vzhledem k nutnosti nekomfortního sezení s rouškou a dodržování rozestupů jsme se po poradě rozhodli zrušit plánovanou květnovou přednášku i červnové cvičení (realizujeme v budoucnu, takže o to nepřijdete :-) Pokud se nic nezmění, tak se začneme společně scházet od září 2020.
Tým KZ


Pro všechny příznivce Klubu Zdraví posíláme zajímavé odkazy, které určitě stojí za shlédnutí. Videa jsou velmi poučná a aktuální k současné situaci. Doktor Igor Bukovský vytváří každý týden jedno nové video, někdy dokonce i více, takže můžete mít pravidelné informace o zdraví i z pohodlí vašeho domova :-)


Místo konání:

Program NEW START

Mezinárodní ozdravný program zdravého životního stylu "NEWSTART" (Nový začátek), který v ČR zastřešuje o.s. Život a zdraví, probíhá ve více jak 100 zemích světa a zaměřuje se na prevenci civilizačních onemocnění a léčbu upraveným a vyváženým životním stylem. Zároveň vychovává a snaží se vést nastupující generaci ke zlepšení svého zdraví a kvality života.
Jednoduchou, praktickou, komplexní a motivující formou klade důraz na prevenci, celostní léčbu a pozitivní životní orientaci. Jeho aplikace dokáže zastavit nárůst civilazačních nemocí a dokonce je podstatně snížit.

Program NEWSTART zahrnuje následujích osm faktorů:

Nutrition - Výživa
Exercise - Pohyb, cvičení
Water - Voda, hydroterapie
Sunshine - Sluneční svit
Temperance - Střídmost a vyváženost
Air - Vzduch, dýchaní
Rest - Odpočinek, spánek
Trust - Důvěra a pozitivní životní orientace

Pro koho je program NEWSTART určen

Jednotlivé části programu NEWSTART jsou na celém světě (samozřejmě i v České republice) hojně využívány mnoha městy, vzdělávacími institucemi (školy, školky), zdravotnickými zařízeními (kliniky,nemocnice, praktiční a odborní lékaři), soukromými organizacemi a samozřejmě mnoha jednotlivci. Jednoduchost aplikace, a především bezplatnost, jednotlivých částí programu tak umožní jeho realizaci všem těm, kteří o program projeví zájem.