Ve středu 5.12. 2018 v 17.00 budeme mít zdravé "pečení" s Nellou Marušákovou. Můžete se těšit třeba na výborný koláč :)

Ještě naposledy na staré adrese!!!! Střední 3, Havířov - Šumbark!!!

Těšíme se s Vámi naviděnou :)

Tým KZPOZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!!!

OD LEDNA 2019 SE BUDEME SCHÁZET V NOVÝCH PROSTORÁCH MULTIGENERAČNÍHO CENTRA LUČINA !!! Adresa Hlavní třída 387/45, HAVÍŘOV-MĚSTO!!! ČAS ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚN - VŽDY V 17.00!!!

Program NEW START

Mezinárodní ozdravný program zdravého životního stylu "NEWSTART" (Nový začátek), který v ČR zastřešuje o.s. Život a zdraví, probíhá ve více jak 100 zemích světa a zaměřuje se na prevenci civilizačních onemocnění a léčbu upraveným a vyváženým životním stylem. Zároveň vychovává a snaží se vést nastupující generaci ke zlepšení svého zdraví a kvality života.
Jednoduchou, praktickou, komplexní a motivující formou klade důraz na prevenci, celostní léčbu a pozitivní životní orientaci. Jeho aplikace dokáže zastavit nárůst civilazačních nemocí a dokonce je podstatně snížit.

Program NEWSTART zahrnuje následujích osm faktorů:

Nutrition - Výživa
Exercise - Pohyb, cvičení
Water - Voda, hydroterapie
Sunshine - Sluneční svit
Temperance - Střídmost a vyváženost
Air - Vzduch, dýchaní
Rest - Odpočinek, spánek
Trust - Důvěra a pozitivní životní orientace

Pro koho je program NEWSTART určen

Jednotlivé části programu NEWSTART jsou na celém světě (samozřejmě i v České republice) hojně využívány mnoha městy, vzdělávacími institucemi (školy, školky), zdravotnickými zařízeními (kliniky,nemocnice, praktiční a odborní lékaři), soukromými organizacemi a samozřejmě mnoha jednotlivci. Jednoduchost aplikace, a především bezplatnost, jednotlivých částí programu tak umožní jeho realizaci všem těm, kteří o program projeví zájem.