Zbytečná epidemie


Když se v minulosti člověk od svého lékaře dozvěděl, že má cukrovku, bylo to v jistém smyslu něco jako rozsudek doživotního vězení. Tato nemoc ho pak provázela až do konce života a způsobila mu mnoho nepříjemností a strádání.

To je ale minulost! Dnes se již mnozí nemocní mohou zbavit i cukrovky. V důsledu změny životního stylu se hladina krevního cukru normalizuje a mnozí jsou dokonce schopní si přestat píchat inzulín.

Co je to cukrovka? Je dědičná?

Cukrovka ( diabetes mellitus / DM) je onemocnění, při kterém organismus není schopen využít glukózu, která se pak hromadí ve zvýšené koncentraci v krvi. Celý problém se točí kolem inzulinu, hormonu, který je produkován v beta-buňkách Langerhansových ostrůvků pankreatu ( slinivky břišní). Inzulín umožnuje přesun glukózy z krve do buněk a tímto způsobem pak dochází ke snižování její koncentrace v krvi.

Existují tři hlavní typy cukrovky:

Diabetes mellitus I. typuse vyskytuje u 5% nemocných.

Postižení jsou většinou hubení, málokdy trpí nadváhou. Tento typ DM je často dědičný. Může však být zaviněn i jinou chorobou, která ničí beta-buňky Langerhansových ostrůvků pankreatu, např. Zánětem, nádorem, úrazem, hemochromatózou, apod. DM I. typu byl dlouho pokládán za onemocnění dětí a mladých lidí, proto se mu také říkalo juvenilní (mladistvý) diabetes. Dnes víme, že se může vyskytnout v každém věku. U toho typu DM chybějí v těle z nejrůznějších příčin buňky produkující inzulín, proto jsou nemocní zcela závislí na jeho injekčním podávání.

Diabetes mellitus II.typuje zcela odlišný.

Někdy je označován jako diabetes dospělých. Tato nemoc ma v ČR podle odborníků až epidemický výskyt. Trpí ji přes 400 000 nemocných. Častěji se vyskytuje ve středním a vyšším věku a u lidí s nadváhou. Na rozdíl od I.typu lze v krvi zjistit dostatečné množství inzulínu. Bůňky ale trpí sníženou citlivostí na inzulín, který tak nemůže zabezpečit dostatečný přesun glukózy do buněk.

Gestační diabetes, neboli těhotenská cukrovka je III.typem diabetu.

Vyskytuje se obvykle během druhé poloviny těhotenství a po porodu většinou zmizí. U jedné třetiny žen se brzo po ukončení těhotenství objeví znovu anebo nezmizí vůbec. U další třetiny žen se diabetes II.typu objeví do dvaceti let po porodu a u poslední třetiny se již neobjeví vůbec. Cukrovka vzniká v těhotenství častěji u těch žen, které výrazně přibraly na váze.

Co způsobuje cukrovku dospělých?

Významným rizikovým faktorem je podle vědeckých studií TUK - přijímaný stravou, nebo již přítomý v těle. Není divu, že v oblestech světa, kde mají lidé nízký příjem tuku a obezita je čímsi neobvyklým, je cukrovka považována spíše ua vzácné onemocnění.

V naprosté většině případů u tohoto typu cukrovky nejde o to, že by pankreas nebyl schopen produkovat dost inzulínu, jako spíš o sníženou citlivost buněk na něj. Zdá se, že rezistence buněk na inzulín je přímo závislá na množství tuku ve stravě a nadváze pacienta.

Ale já jsem si vždyky myslel, že hlavním viníkem je cukr?

Mudr. James Anderson, profesor medicíny a klinické výživy na Lékařské univerzitě v Kentucky a známá autorita na problematiku cukrovky, provedl zajímavý pokus, při kterém studoval vliv stravy na koncentraci glukózy v krvi. Podobně jako jiní vědci před ním, také MUDr. Anderson dokázal vyvolat u mladých štíhlých mužů mírnou cukrovku pouze tím, že jim dva týdny dával stravu , která z 65% sestávala z TUKU.

S toutéž skupinou provedl ještě jiný pokus. Podával jim stravu , která se pouze z 10% skládala z tuku, ale tito muži přitom museli denně zkonzumovat 500g cukru. A výsledek? Ani po 11 týdnech trvání pokusu se nepodařilo vyvolat cukrovku u žádného z dobrovolníků.

Jaký je tedy nejlepší způsob léčení cukrovky?

Několik klinických center opakovaně prokázalo, že nemocní s DM II.typu mohou normalizovat koncentraci glůkózy v krvi často již v průběhu několika týdnů tím, že přejdou na jednoduchý typ stravování s velice nízkým obsahem TUKU, vysokým obsahem vlákniny a začlenění do svého denního programu více fyzické aktivity.

Střídmější konzumace másla, sádla či olejů je nejdůležitějším bodem léčby dietou. Čím méně tuku zkonzumujeme, tím méně se vám ho dostane do krve. Tím se také zahájí komlikovaný proces, na jehož konci dojde k odblokování inzulinu, který pak umožní přestup glukózy z krve do buněk. Tento efekt má často velice dramatický průběh.

Nemocný s DM II.typu, který sníží svůj denní příjem tuku na 10-15 % celkového příjmu energie(přibližně 25-35g tuku denně), je schopen během osmi týdnů dosáhnout normální hladiny glukózy v krvi. Mnozí jsou v konečném důsledku dokonce schopni přestat užívat léky- a to jak perorální antidiabetika(pilulky) tak i inzulin.

Přirozená a na vlákninu bohatá strava hraje důležitou roli při stabilizaci hladiny glukózy v krvi. Konzumujete-li jídla, ze kterých byla odstraněna vláknina(např. Cukr, sušenky,...), dojde k rychlému a náhlému zvýšení hladiny krevního cukru. Za normálních okolností organismus na to reaguje vyloučením inzulínu.

U lidí konzumujících hodně sladkých nápojů nebo sladkých pochoutek, které obsahují hodně energie, avšak žádnou vlákninu, dochází v průběhu dne k rychlému stoupání a klesání hladiny glukózy v krvi. Potraviny obsahující vlákninu mají naproti tomu schopnost tyto výkyvy vyrovnat a všeobecně stabilizovat úroveň využívání energie v organismu.

Tělesná aktivita má podobný efekt jako inzulín, jelikož podporuje a urychluje využití krevní glukózy a mastných kyselin. K normalizaci hladiny glukózy v krvi často stačí dosáhnout ideální hmotnosti. Nízkotučná strava bohatá na vlákninu a pravidelné cvičení vám při tom budou výbornými pomocníky.

A co lidé s DM I. typu?

Lidé s tímto typem diabetu jsou nuceni si píchat inzulín po celý svůj život, nebo alespoň do té doby, než se stanou běžně dostupnými transplantace pankeatu. Nicméně nízkotučná, na vlákninu bohatá strava a pravidelný pohyb jim taky může pomoci :

  • jednak snížit dávky inzulínu

  • stabilizovat hladinu glukózy v krvi

  • zredukovat riziko cévních komplikací

Doporučení, která pomáhají normalizovat diabetes, mohou sloužit i v rámci prevence tohoto onemocnění. Proto začněte již dnes-rozhodně na tom neproděláte.

Dynamický život H. Diehl * A. Ludingtonová * P. Pribiš